PRIVACY VERKLARING

AlegreTranslations is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Als vertaalbureau werken wij met persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten uit te voeren.

Documenten
Wanneer u documenten ter vertaling naar ons toestuurt, dan zullen wij zeer zorgvuldig met uw documenten omgaan. De documenten zullen alleen door de personen ingezien worden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening. Wij bewaren uw documenten alleen indien dit nodig is en streven ernaar om uw documenten zo snel mogelijk te verwijderen, indien deze niet meer gebruikt worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AlegreTranslations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AlegreTranslations verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om diensten bij u af te leveren.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
AlegreTranslations neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. U kunt hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AlegreTranslations) eraan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AlegreTranslations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:
Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) zo lang onze zakelijke relatie actief is, u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) na beëindiging van onze zakelijke relatie binnen 1 jaar in onze actieve databases. In de boekhoudkundig-relevante dossiers zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden
AlegreTranslations verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekst bestanden die gedownload worden naar je computer of mobiel apparaat, wanneer je een website of applicatie bezoekt. Je webbrowser (zoals Internet Explorer, Firefox of Chrome) stuurt deze cookies terug naar de website of applicatie bij ieder afzonderlijk bezoek. Hierdoor kan de website jou herkennen en dingen herinneren zoals persoonlijke gegevens of gebruikersvoorkeuren.
Cookies zijn zeer behulpzaam en voeren verschillende functies uit om je ervaringen met de website zo gemakkelijk mogelijk te doen verlopen. Bijvoorbeeld, ze laten je gemakkelijk wisselen tussen verschillende webpagina’s, onthouden je voorkeuren, en verbeteren de functionaliteit van de website.
Google Analytics cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een website analyse geleverd door Google, inc (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”, tekst bestanden die worden opgeslagen op je computer. Deze cookies helpt de website te analyseren, door te bepalen hoe gebruikers de website gebruiken.
De informatie weergegeven door een cookie, over het gebruik van onze website (exclusief uw IP adres), word getransporteerd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken voor het evalueren van het gebruik van de website, het maken van rapporten van website activiteit voor website operatoren en andere services gerelateerd tot website activiteit en internet gebruik. Google mag deze informatie ook verplaatsen naar derde partijen naargelang de wet, of partijen die de gegevens voor Google verwerken. Google zal de opgeslagen data niet doorverkopen. Je kunt weigeren om van cookies op deze website gebruik te maken door de instellingen op je browser te veranderen. Maar als je dit doet kan je niet gebruik maken van alle functies van de website. Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming om de data te laten verwerken door Google, voor de doelen hierboven vermeld.
Cookies Blokkeren
Wanneer je blijft gebruik maken van de website, zonder je voorkeuren te veranderen, zal AlegreTranslations aannemen dat je geen problemen hebt bij het ontvangen van cookies van AlegreTranslations. Indien je dit wil, kan je jouw cookie voorkeuren op ieder ogenblik veranderen door je browser instellingen te aan te passen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AlegreTranslations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alegretranslations.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
AlegreTranslations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alegretranslations.com - Tel: +34 663 663 551  

Lokatie

Valencia, Spanje

Telefoonnummer

+34 663663551

Social